Regulamin szkolnego konkursu profilaktycznego pt. „ Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”

 

1. Postanowienia ogólne:
• Konkurs realizowany jest w ramach Rządowego Programu „ Bezpieczna +” oraz Szkolnego Programu Profilaktyki
• Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum w ZPO w Krzywaczce.
• Temat konkursu : „ Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”
• Czas trwania konkursu: 15.09. 2015- 05.10.2015r.
• Organizatorki konkursu: Małgorzata Miś, Katarzyna Gaweł


2. Cele konkursu:
• Zwiększenie świadomości uczniów z zakresu otaczających ich zagrożeń w szkole, na drodze, w domu, w kontaktach z nieznajomymi oraz w Internecie
• Rozwijanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych
• Promocja bezpiecznego stylu życia
3. Warunki przystąpienia do konkursu:
• Każdy uczestnik może przekazać do konkursu tylko jedną pracę. Dopuszczalne jest tworzenie projektów grupowych składających się maksymalnie z 3 uczniów
• Tematyka prac powinna nawiązywać do hasła konkursu : „ Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”
• Formy projektu promującego bezpieczeństwo  Plakat indywidualny
Plakat grupowy ( maksymalnie 3 uczniów)
Ulotka profilaktyczna
Rymowanka/ Wierszyk
• Technika dowolna ( rysunek, malarstwo, collage itp.) , format A3 lub mniejszy
4. Kryteria oceny
• Zgodność pracy z tematem konkursu ( przekaz profilaktyczny)
• Walory artystyczne i estetyczne
5. Nagrody
• Nagrodą będą dyplomy, oceny z przedmiotów: Plastyka, Technika, EDB oraz pochwały za aktywny udział w konkursie
• Prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie oraz w internetowej fotogalerii.
• Prace złożone na konkurs staną się własnością organizatorów i będą wykorzystywane do zadań informacyjno- edukacyjno- profilaktycznych organizowanych na terenie placówki.
6. Ustalenia organizacyjne:
• Termin składania prac: 5 października 2015r.
• Miejsce składania prac : gabinet pedagoga szkolnego

Comments are closed.

Skip to content