REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

UWAGA UCZNIOWIE KLASY I SP

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PT. „KTÓŻ WYPOWIE TWOJE PIĘKNO”

Organizator konkursu: Bibliotekarz

Cele konkursu:

• Rozbudzanie zamiłowania do czytania poezji wśród uczniów klas pierwszych-
wspieranie uzdolnień aktorskich ucznia.
• Propagowanie utworów o Krakowie.
• Szerzenie kultury słowa poetyckiego.
• Zacieśnianie więzi z regionem.

Wymagania konkursowe.

1. Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden utwór poetycki dotyczący Krakowa.

2. Podczas recytacji dozwolone jest gestykulowanie, używanie rekwizytów i strojów.

3. Długość utworu nie ma wpływu n a ocenę.

Kryteria oceny:

1. Dobór tekstu do predyspozycji ucznia.

2. Interpretacja utworu.

3. Intonacja.

4. Dykcja i wyrazistość.

TERMIN – 15.04.2015r.

Zwycięzcy otrzymają nagrody.

Comments are closed.

Skip to content