Regulamin szkolnego konkursu „Zawód moich marzeń”

 1. Postanowienia ogólne:
 • Konkurs realizowany jest w ramach działań z zakresu poradnictwa zawodowego
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Krzywaczce
 • Czas trwania konkursu: 12.05.2016 – 02.06.2016r.
 • Organizator konkursu: Katarzyna Gaweł
 1. Cele konkursu:
 • Promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcenie uczniów do aktywnego planowania swojej kariery zawodowej
 • Rozwijanie zainteresowań i promowanie zawodów przyszłości
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji
 1. Warunki przystąpienia do konkursu:
 • Opracowanie i przygotowanie jednej z niżej wymienionych form:
 • Plakat reklamowy  formatu A4 lub A3 w dowolnej technice plastycznej lub grafice komputerowej
 • Ulotka (format dowolny)
 • Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint
 • Prace konkursowe powinny przedstawiać wybrany zawód
 1. Kryteria oceny:
 • Zgodność złożonych prac z tematyką konkursu
 • Pomysłowość i kreatywność autora
 • Przekaz projektu
 • Wartość artystyczna
 1. Nagrody:
 • Dyplomy, pochwały oraz nagrody  za aktywny udział w konkursie
 • Prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie oraz w internetowej fotogalerii
 • Prace złożone na konkurs staną się własnością organizatora i będą wykorzystywane do zadań informacyjno – edukacyjnych organizowanych na terenie placówki
 1. Ustalenia organizacyjne:

Termin składania prac: 02.06.2016r.

 • Miejsce składania prac: gabinet pedagoga szkolnego
 • Informacje na temat zawodów można znaleźć na stronach koweziu.edu.pl

   www.edukator.koweziu.edu.pl

www.doradztwo.koweziu.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Skip to content