Regulamin konkursu piosenki – Odblaskowa Szkoła 2014

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI

„Jestem bezpieczny”


1.Organizatorem konkursu jest nauczyciel bibliotekarz mgr Joanna Szafraniec, nauczyciel muzyki mgr Małgorzata Wątor oraz pedagog szkolny mgr Agnieszka Lipczyńska-Łabędź.
2. Celem Konkursu jest:
a) rozbudzenie aktywności muzycznej;
b) promowanie piosenki o tematyce ruchu drogowego
d) rozwijanie wiedzy o ruchu drogowym poprzez edukację muzyczną
c) wyłonienie młodych talentów wokalnych.
3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas:I-III, IV-VI,
4.Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie piosenki.
5.Najpóźniej 1 dzień przed Konkursem Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć podkład muzyczny na nośniku CD lub pendrive – nośniki muszą być opatrzone nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem utworów.
6. Zgłoszenia należy składać pisemnie w bibliotece szkolnej do dnia30 września 2014r. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, klasa oraz tytuły prezentowanych utworów. 7. Konkurs odbędzie się 17.10.2014 r.
8. Jury oceniać będzie:
a) dobór repertuaru;
b) warunki wokalne;
c) dykcję;
d) interpretacje i ogólny wyraz artystyczny.
9. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają cząstkową ocenę celującą z muzyki, drobne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania. Wszyscy uczestnicy otrzymają oraz wpis pochwalny do Zeszytu Spostrzeżeń.

Comments are closed.

Skip to content