Regulamin Szkolnego Konkursu na Transparent – Odblaskowa Szkoła 2014

Regulamin Szkolnego Konkursu na Transparent – Odblaskowa Szkoła 2014

I. Szkolny koordynator projektu : M. Miś
II. Współpraca : M. Susarska, R. Mecha
III. Cele konkursu:
1. Promowanie bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze Szkoły
2. Edukacja uczniów w zakresie właściwych zachowań w ruchu drogowym
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
2.Tematyka konkursu dotyczy zasad bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym
Zadania szczegółowe :
3.Uczniowie lub grupy uczniów w ramach przedmiotów plastyka/ technika przygotowują transparent związany
z podaną tematyką.
Format B1 ( biały lub kolorowy bristol ). Technika wykonania pracy dowolna. Transparent winien być opisany na odwrocie.( nazwiska uczniów, klasa)
4. Prace należy składać do pedagoga szkolnego M. Miś ( sala nr 10 lub 16 ) w terminie do 30 września 2014 r.
( tj. wtorek )
5. Przewidziane nagrody- niespodzianki.

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content