Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego – Odblaskowa Szkoła 2014

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas I-III i IV-VI Szkoły Podstawowej
„Noszę odblaski- jestem bezpieczny”

 

I. Szkolny koordynator projektu : M. Miś
II. Współpraca : M. Susarska, A. Bochenek, Z. Brożyna, A. Pala
III. Cele konkursu:
1. Propagowanie wśród uczniów idei noszenia elementów odblaskowych
2. Promowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Tematyka pracy plastycznej winna dotyczyć bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym ( w tym noszenie odblasków)
2. Technika wykonania pracy dowolna, format A3 ( blok techniczny biały lub kolorowy )
3. Każda praca winna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię , nazwisko i klasa
4. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych : klasy I-III oraz IV-VI.
Ocenie podlegać będą : zgodność pracy z tematem, przekaz wychowawczy, estetyka i pomysłowość wykonania.
Dla laureatów przewidziane są nagrody- niespodzianki
5. Prace należy składać do pedagoga szkolnego M. Miś ( sala nr 10 lub 16 ) w terminie do 26 września 2014 r. ( tj. piątek) .

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content