Relacja z nagrania piosenek o ruchu drogowym

  • OD77
  • OD80
  • OD79
  • OD78

Promując bezpieczne zachowania uczniów w drodze do i ze Szkoły prowadzono wiele działań o charakterze edukacyjno- wychowawczym i artystycznym. Do akcji włączyły się również uczennice z klasy II oraz III Szkoły Podstawowej, które w ramach kółka muzyczno- ruchowego wraz z prowadzącą , panią mgr M. Wątor przygotowały dwie piosenki : „ Znaki drogowe” i „ O przechodzeniu przez ulicę”. Utwory zostały zaprezentowane na forum klasy. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z nagrań.

M. Miś

Comments are closed.

Skip to content