„ Rówieśniczy oprawcy- mobbing w wydaniu szkolnym”

Mobbing- to długotrwałe i wielokrotne prześladowanie, dręczenie, szykanowanie, przemoc wobec kolegów i koleżanek w szkole. To negatywne działanie rozumiane jako : chęć sprawienia komuś przykrości, wyrządzenia krzywdy, groźby, złośliwości, agresja fizyczna, wrogie gesty bądź unikanie.
Mobbing bezpośredni– to otwarte ataki ukierunkowane na ofiarę ( kontakt osobisty).
Mobbing pośredni- to ukryty atak, np. nie dopuszczanie ofiary do towarzystwa, pozostawianie jej na uboczu, izolowanie od przyjaciół.
Ofiara mobbingu jest postrzegana jako osoba nieatrakcyjna, niewarta tego, by się z nią zaprzyjaźnić.
W relacjach mobbingowych przeważają: obmawianie, kłótnie, intrygi, walka o przyjaźnie, szykanowanie. Ofiara, gdy jest dręczona i atakowana staje się niepewna, ostrożna, nieśmiała, małomówna i płaczliwa. Wycofuje się , ucieka w sytuacji, gdy jest atakowana. Brak jej wiary w siebie, ma niską samoocenę i czuje się nieszczęśliwa. Ofiara jest przezywana, zastraszana, przerwy spędza samotnie, nie ma w klasie żadnego przyjaciela, nie lubi chodzić do szkoły, ma senne koszmary lub kłopoty ze snem.
Sprawca przemocy rówieśniczej chce dominować, ma o sobie wysokie mniemanie, ma wokół siebie grupę, która go wspiera w ty co robi. Sprawca szydzi z innych, łatwo się denerwuje, celowo mówi rzeczy mogące sprawić przykrość, grozi, wyśmiewa, popycha, szturcha, niszczy cudze rzeczy, chowa je lub wykorzystuje innych do tego, by wykonali za niego jakieś czynności. Chętnie oszukuje, manifestuje zachowania opozycyjne, sprytnie wykręca się z trudnych sytuacji.
Osoba dręczona z kolei jest przekonana, że zasłużyła sobie na taki los.
Uzdrawianie stosunków interpersonalnych w klasie należy zawsze zaczynać od samego siebie!
Mechanizmy grupowe:
Społeczne zarażanie się- uczniowie obserwują zachowanie agresywnych uczniów i robią to samo, zwłaszcza, gdy pozytywnie oceniają osobę agresora ( podziw, respekt) i gdy są niepewni, niesamodzielni lub nie mają ustalonej pozycji w grupie. W ten sposób sprawca szykan jest wynagradzany za swoją agresję.
Rozmycie odpowiedzialności- uczniowie mają poczucie, że są jednymi z wielu napastników, redukują w ten sposób swoje wyrzuty sumienia i działają razem jako efekt społecznej słuszności. Skoro większość się tak zachowuje, to znaczy ,że tak można lub wręcz powinno się postępować.

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content