„Rzuć palenie razem z nami ”- podsumowanie kampanii

  • tytulowe do papierosow nr 2

Włączając się do tegorocznych obchodów „ Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu ” we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Myślenicach przygotowaliśmy kampanię antynikotynową „ Rzuć palenie razem z nami”, zachęcającą osoby palące do podjęcia próby lub stanowczego zerwania z nałogiem tytoniowym. Polskie prawodawstwo przeciwdziała epidemii palenia tytoniu, wyzwanie podjęliśmy i my. Popularyzowaliśmy zasady zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, rozmawialiśmy z uczniami o przyczynach i skutkach palenia tytoniu, a najważniejsze informacje z obszaru profilaktyki antynikotynowej umieściliśmy na gazetkach szkolnych. Uczniowie klas młodszych wykonali plakaty antynikotynowe, a także atrapy pudełek papierosów z hasłami będącymi antyreklamą tych produktów. Prace plastyczne wykonane na potrzeby projektu wyeksponowano na wystawie tematycznej ilustrującej zagrożenia zdrowotne wynikające z używania nikotyny. Wybrani rodzice otrzymali ulotki informacyjno- interwencyjne przypominające o konsekwencjach zdrowotnych uzależnienia odtytoniowego oraz zachęcające do podjęcia próby zerwania z nałogiem. Popieramy ideę lokalnych i ogólnopolskich kampanii zdrowotnych i wybieramy zdrowy styl życia, wolny odo dymu tytoniowego.
Drodzy Rodzice!
Warto rzucić palenie, a nasza kampania antynikotynowa „ Rzuć palenie razem z nami” może być dobrą okazją do podjęcia takiej decyzji.
Zainteresowanych odsyłamy do następujących źródeł;
www.gis.gov.pl
www.jakrzucicpalenie.pl
e-stawiamnazdrowie.pl
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym 0 801 108 108

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content