SPOTKANIE Z POLSKĄ MUZYKĄ LUDOWĄ

22 kwietnia zorganizowano wyjazd do Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu,  dla uczennic należących do chóru szkolnego. Wycieczka miała charakter poznawczy z zakresu muzyki, śpiewu i tańca, w oparciu o działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Myślenickie Towarzystwo Kultury, w ramach którego działa zespół, od ponad 10 lat prowadzi edukacje zarówno muzyczną jak i taneczną w różnych grupach, wspomaga popularyzację polskiej kultury i tradycji. Uczennice wzięły udział w warsztatach tanecznych, gdzie poznały między innymi  podstawowe kroki i figury Polskich Tańców Narodowych. Następnie wysłuchały wykładu o strojach ludowych z różnych regionów Polski, z prezentacją każdego z nich. Miały też okazję przymierzyć wybrane stroje. Uczennice mogły zobaczyć też próbę z udziałem grupy Reprezentacyjnej Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka, która przedstawiła suitę tańców rzeszowskich. Ostatnim punktem było uczestnictwo w zajęciach grupy wokalnej i poznanie pieśni ludowych z Podhala i okolic Krakowa.

Celem wyjazdu do Myślenickiej Instytucji Kultury było między innymi:

  • zapoznanie z dziedzictwem kulturowym naszego regionu;
  • kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych;
  • uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu;
  • zainspirowanie uczennic do samorozwoju poprzez uczestnictwo w różnych formach artystycznych;
  • wzbudzenie zainteresowania kulturą ludową wśród młodego pokolenia;
  • podtrzymanie tradycji narodowej;
  • promowanie polskiej kultury ludowej w śpiewie, tańcu i muzyce;
  • poznanie strojów ludowych z różnych regionów naszego kraju.

Inicjatorką i organizatorką tego przedsięwzięcia była pani Małgorzata Wątor.

Comments are closed.

Skip to content