„Stop przemocy w rodzinie”-szkolna akcja informacyjno-edukacyjna dla rodziców

Adresatami szkolnej kampanii na rzecz profilaktyki przemocy byli również rodzice z naszego zespołu. To właśnie do nich podczas zebrań zaapelowaliśmy o to, aby nie krzywdzili dzieci i nie przyzwalali na ten czyn innym członkom rodziny. Poinformowaliśmy obecnych o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. Na czas spotkań klasowych zorganizowaliśmy na szkolnych korytarzach kąciki informacyjne zapewniając rodzicom dostęp do materiałów edukacyjno- profilaktycznych związanych z akcją „Stop przemocy”. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i mocno angażujemy się w działania na rzecz pomocy rodzinom będącym w kryzysie. Pragniemy, aby wszystkie dzieci w naszej miejscowości czuły się bezpieczne i zaopiekowane.

Zainteresowanym udostępniliśmy następujące broszury i ulotki:

Pozwól żyć i uśmiechać się innym

Skuteczne procedury. Prawo w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Przemoc wobec dzieci

Przemoc w rodzinie, a alkohol

Procedura Niebieskie Karty

Pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy domowej

 

Pedagog

Małgorzata Miś

dav

dav

 

 

Comments are closed.

Skip to content