Stypendia oraz bezpłatne obiady dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej

Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących  się w trudnej sytuacji materialnej
Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (oraz pełnoletni uczniowie) mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego.
Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 514 zł na osobę miesięcznie.
 (uwaga: do dochodu nie wlicza się kwoty  świadczeń 500 +).

 

Wnioski dla uczniów szkół  podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych należy składać w ustawowym terminie od 1 – 15 września 2016 r.
Jeżeli w rodzinie wystąpiło w ostatnim czasie zdarzenie losowe (śmierć, pożar itp.), można ubiegać się również o jednorazowy zasiłek szkolny bez względu na dochód w rodzinie.
Druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach oraz ze strony internetowej Ośrodka http://www.ops.sulkowice.pl   z zakładki  „aktualności”.
Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pokój nr 3 lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21 wew. 22.

 

BEZPŁATNE OBIADY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach przypomina, że uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, a także dzieci przedszkolne mogą korzystać z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2016/2017.
Podstawowy warunek: w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dochód na osobę  w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 771 zł.

Do dochodu nie wlicza się kwoty świadczeń 500+

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pokój nr 2,3,4 lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21 wew. 22, 23, 25.

Comments are closed.

Skip to content