Stypendium szkolne

Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (oraz pełnoletni uczniowie) mogą się ubiegać
o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego.
Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 456 zł na osobę miesięcznie. (uwaga: do dochodu nie wlicza się kwoty otrzymanego stypendium szkolnego).
Wnioski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych należy składać w ustawowym terminie 1 – 15 września 2014 r. w OPS w Sułkowicach.

Comments are closed.

Skip to content