„Sześciolatek w Szkole”- Prawa Ucznia i Prawa Rodzica

Od września 2014 r. obowiązek szkolny realizują dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. W pierwszych klasach , zgodnie z decyzją rodziców uczą się również te dzieci sześcioletnie, które urodziły się w drugiej połowie 2008 r.


Nowe rozwiązania i zmiany prawne przygotowane przez Ministerstwa Edukacji Narodowej :
1. Wprowadzenie bezpłatnego podręcznika dla najmłodszych uczniów
2. Odejście od systemu 45-minutowych lekcji, dostosowanie czasu trwania zajęć edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów oraz sposobu realizacji poszczególnych treści nauczania
3. Dostosowanie prac domowych do możliwości ucznia, monitorowanie czasu jaki uczeń poświęca na wykonywanie pracy domowej
4. Zapewnienie warunków i możliwości do odrabiania zadań domowych w świetlicy szkolnej
5. Określenie wymaganych efektów kształcenia dopiero po III klasie
Prawa Rodziców:
1. Podejmowanie decyzji o odroczeniu edukacji szkolnej sześciolatka, po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
2.Złożenie wniosku o powrót pierwszoklasisty do przedszkola (tzw. zerówki)
3. Złożenie wniosku o edukację domową w dowolnym momencie roku szkolnego
Prawa dzieci sześcioletnich:
1Prawo do adaptacji w szkole ,tak długo jak jest to potrzebne
2. Wyodrębnienie w sali lekcyjnej miejsca do zabawy, miejsca na podręczniki i przybory szkolne
3. Nauki w klasach do 25 uczniów (od września 2014 r.), nauki wśród dzieci w tym samym wieku (od września 2014 r.)
4. Indywidualnego podejście do potrzeb sześciolatka
5. Wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
6. Dodatkowych zajęć po lekcjach
7. Opieki świetlicowej w grupach do 25 uczniów

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content