„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją „

Nasza szkoła otacza opieką, wsparciem i zrozumieniem uczniów dyslektycznych. Badamy uczniów młodszych pod kątem „ryzyka dysleksji”. Oferujemy różne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom ryzyka dysleksji i uczniom ze stwierdzoną dysleksją, m.in. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i zajęcia korekcyjno- kompensacyjne . Uwzględniamy formy i sposoby dostosowania oceniania do potrzeb i możliwości naszych podopiecznych. Uczniowie z dysleksją znają swoje prawa i obowiązki. Rozwijają swoje zainteresowania i talenty. Współpracujemy z rodzicami uczniów dyslektycznych. Inspirujemy nauczycieli do pogłębiania wiedzy na temat specyficznych trudności w uczeniu się. Gromadzimy odpowiednią literaturę psychologiczno- pedagogiczną. W pracy korekcyjno-kompensacyjnej wykorzystujemy Program Edukacyjno-Terapeutyczny „Ortograffiti” , adresowany do uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Wspieramy rodziców, udzielamy porad i wskazujemy sposoby pracy z dzieckiem w domu. Mamy nadzieję ,że nasze dotychczasowe działania w tek kwestii są pozytywnie odbierane i przynoszą spodziewany efekt.

Pedagog
M. Miś

Comments are closed.

Skip to content