Szkolna akcja informacyjna w gimnazjum- „Stop przemocy”

Szkolna akcja informacyjna „Stop przemocy” wpisała się w obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Walka z przemocą  to zadanie całego społeczeństwa, dlatego tak ważna jest nie tylko świadomość uczniów, rodziców i profesjonalistów, ale także wrażliwość i odpowiednia reakcja osób, które są świadkami przemocy. W tym celu przygotowaliśmy plakaty profilaktyczne oraz gazetkę  informacyjną. Młodzież uczestniczyła  w pogadankach na temat sposobów reagowania w przypadkach przemocy i konieczności niesienia pomocy osobom poszkodowanym.  Uczennice klasy II G wsparły przygotowania plakatów profilaktycznych,  promujących wychowanie bez przemocy w ramach warsztatów plastyczno – technicznych w klasie I . Z kolei dla rodziców został przygotowany kącik informacyjny „Reaguj, bo przemoc nie kończy się sama” z dostępnymi ulotkami i broszurami.

Pedagog

Katarzyna Gaweł

Comments are closed.

Skip to content