Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – Odblaskowa Szkoła 2016

Szkolny koordynator projektu: M. Miś Współpraca: R. Mecha,

I. Adresaci konkursu: Uczniowie z klas I-VI Szkoły Podstawowej

II. Cele konkursu
1. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym
2. Wyposażenie uczniów w wiadomości niezbędne do rozumienia zasad świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym
3. Utrwalenie znajomości przepisów o ruchu drogowym
4. Kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji

III. Charakterystyka konkursu:
1. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje test przeznaczony dla uczniów w swojej kategorii wiekowej.
2.Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań jednokrotnego wyboru w tym:
a) czas rozwiązywania testu nie może przekraczać 40 minut.
b) maksymalna ilość punktów do zdobycia: 27 pkt (klasy I – III), 40 pkt (klasa IV), 30 pkt (klasy V – VI)

Termin Konkursu:  26 październik 2016r. (środa)
Klasa V – godz. 8:00
Klasa IV i VI – godz. 12:45

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy kierować do p. R. Mechy w terminie do 26 października 2016 r.

Zespół organizacyjny

 

Comments are closed.

Skip to content