Tag Archives: szkola przyjazna dysleksji

„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją „

Nasza szkoła otacza opieką, wsparciem i zrozumieniem uczniów dyslektycznych. Badamy uczniów młodszych pod kątem „ryzyka dysleksji”. Oferujemy różne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom ryzyka dysleksji i uczniom ze stwierdzoną dysleksją, m.in. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i zajęcia korekcyjno- kompensacyjne . Uwzględniamy formy i sposoby dostosowania oceniania do potrzeb i możliwości naszych podopiecznych. Uczniowie z dysleksją znają…
Czytaj więcej

Skip to content