„ W zdrowym ciele zdrowy duch”

Współczesna edukacja przedszkolna i szkolna ma na celu wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka we wszystkich obszarach jego osobowości. Dlatego też integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego jest edukacja zdrowotna realizowana na kolejnych etapach kształcenia.


Według Ministerstwa Edukacji Narodowej głównym zadaniem edukacji zdrowotnej jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw związanych z dbałością o zdrowie własne i innych osób oraz edukowanie w zakresie tworzenia najbliższego środowiska sprzyjającego zdrowiu.
Odpowiedzialność w tej materii spoczywa na rodzicach oraz przedszkolu i szkole.

Pedagog

mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content