WAKACYJNY DYŻUR PRZEDSZKOLI

WAKACYJNY DYŻUR PRZEDSZKOLI

Burmistrz Gminy Sułkowice informuje P.T. Rodziców, że organizuje się wakacyjny dyżur przedszkoli, dla dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych w bieżącym roku szkolnym.

Dyżurować będą:
1)    w lipcu – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach, ul. 1 Maja 56;
2)    w sierpniu – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach, ul. 11 Listopada 10.

Zapisu dziecka na dany miesiąc wakacyjny należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2016 r. u dyrektora  przedszkola.

Odpłatność za korzystanie dziecka z przedszkola w czasie wakacji uiszcza się do 5 dni od dnia podpisania umowy.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli pełniących dyżur:

Przedszkole Samorządowe Nr 1 – tel. (12) 273-25-02
Przedszkole Samorządowe Nr 2 – tel. (12) 273-26-78

Dyżur zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej liczby dzieci.

Rozalia Oliwa
Zastępca Burmistrza

Comments are closed.

Skip to content