„Wokół Praw Dziecka”

Ochrona Praw Dziecka stała się jednym z wiodącym aspektów systemu ochrony Praw Człowieka, o czym świadczą liczne dokumenty, deklaracje, pakty i konwencje regulujące tę problematykę. Dzieci postrzegane są jako podmiot szczególnej troski. Nasza placówka wspiera inicjatywę Rzecznika Praw Dziecka i włącza się w organizację Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Kampania ta pod hasłem „ Razem dla Praw Dziecka” adresowana jest do wszystkich rodziców, a jej celem jest wzmocnienie statusu dziecka jako podmiotu praw. O owych prawach należy pamiętać nie tylko z okazji rocznicy Konwencji , ale także na co dzień. Zatem: Chrońmy dzieci przed przemocą, zaniedbaniem i przestrzegajmy wszystkich praw do nich należących. Dzieci mają głos w sprawach, które ich dotyczą. Nie zapominajmy, że „ Prawa człowieka rozpoczynają się od praw dziecka”

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content