Wyprawka szkolna 2015/2016

Pomoc finansowa na zakup podręczników

Szanowni P.T. Rodzice,

Uprzejmie informuję, że wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników będzie można składać  od 17 sierpnia do 4 września 2015 r.
– do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

1.    Programem w roku 2015 będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę:

1)     w klasie III szkoły podstawowej;

2)     w klasie IV szkoły ponadgimnazjalnej, tj. technikum;

oraz

3)    uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z wyłączeniem uczniów kl. I, II i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum).

Załączniki:

Zarządzenie nr 64/2015 Burmistrza Gminy Sułkowice w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.

Załącznik Nr 1 – Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 (do pobrania).

Załącznik Nr 2- Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (do pobrania).

Comments are closed.

Skip to content