XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu

W ramach współpracy Biblioteka Pedagogiczną w Myślenicach uczniowie naszego Gimnazjum otrzymali zaproszenie do wzięcia udziału w tym konkursie. Nie była to sprawa łatwa, gdyż materiał konkursowy był obszerny, a rywalizacja bardzo ostra.
Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o środkach komunikacji masowej zgodnie z treściami z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej zawartymi w podstawie programowej oraz wyrobienie u uczniów nawyku świadomego i odpowiedzialnego korzystania
z mediów oferowanych przez współczesną cywilizację.

Temat ogólny konkursu: „Dlaczego dzieci surfują w sieci?

Zagadnienia szczegółowe:
• Technologia informacyjna w procesie edukacji.
• Uzależnienie od sieci.
• Siecioholizm.
• Wpływ sieci na zwyczaje i styl życia.
• Rola gier komputerowych w życiu młodzieży.
• Świat wirtualny a realne życie dziecka.
• Dziecko w obliczu patologii świata wirtualnego.
• Cybersttalking.

Po ogłoszeniu Regulaminu w Gimnazjum zgłosiło się 3 uczniów do udziału w tym konkursie. Zgodnie
z regulaminem etap I – szkolny polegał na samodzielnym napisaniu wypracowania na temat: ” Jak wyglądałby mój świat, gdybym przez miesiąc nie miał dostępu do Internetu…”
Komisja konkursowa zakwalifikowała całą naszą trójkę gimnazjalistów do dalszego etapu, a byli to: Kamila Dybeł kl. I G, Krystian Szafraniec kl. II G; Justyna Wąsek kl. IIIa 
Etap II odbył się 04 grudnia 2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach i miał formę testu. Do etapu III zakwalifikowała się Justyna Wąsek uczennica kl. IIIa G.
Trzeci etap tego Konkursu odbył się 15 grudnia 2014 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach. Wszystkim uczestnikom Konkursu gratulujemy zdobytej wiedzy, a szczególnie Justynce Wąsek, która godnie reprezentowała naszą placówkę w tym jakże trudnym konkursie.

Opiekun biblioteki szkolnej
mgr Joanna Szafraniec 

Comments are closed.

Skip to content