„ Z dziećmi o prawach dziecka ”- relacja z zajęć w klasie III

Obchody Szkolnej Kampanii „ Razem dla Praw Dziecka” były impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania Praw Dziecka. Trzecioklasiści bardzo aktywnie włączyli się do akcji i zrealizowali wiele zadań. Przygotowali występ artystyczny poświęcony Prawom Dziecka z uwzględnieniem postaci Janusza Korczaka oraz nagrali utwór muzyczny pt. „ Piosenka o prawach dziecka”. Ich dziełem były również: gazetka informacyjna, wystawa prac plastycznych ilustrujących wybrane prawa, a także krótkie prezentacje multimedialne .Na potrzeby kampanii omówiono z dziećmi wybrane akty prawne związane z ich ochroną oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym.

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content