Zapisy do obwodowych szkół podstawowych od 1 do 29 marca br.

Zapisy do klas I szkół podstawowych

(dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej)

 

Zapisy dzieci 7- i 6- letnich do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

odbywać się będą w dniach od 1 do 29 marca br.

W zapisach do klas I szkół podstawowych biorą udział:

1)    obowiązkowo dzieci 7-letnie (urodzone w 2009 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016);

2)    dzieci 6-letnie (urodzone w 2010 r., które odbyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i mogą rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2016/2017).

 

Piotr Pułka
Burmistrz Gminy Sułkowice

1) Zasady zapisów uczniów do klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sułkowice;

2) Zgłoszenie dziecka do szkoły.


Rekrutacja do szkół podstawowych od 1 do 29 marca br.

(dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej)

Rekrutacja dzieci 7- i 6-letnich do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017
odbywać się będzie w dniach od 1 do 29 marca 2016 r.

 

Dyrektor ogłasza rekrutację dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W rekrutacji do klas I szkół podstawowych biorą udział:

1)    dzieci 7-letnie (urodzone w 2009 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016);

2)    dzieci 6-letnie (urodzone w 2010 r., które odbyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i mogą rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2016/2017).

 

Piotr Pułka
Burmistrz Gminy Sułkowice

1) Zasady rekrutacji uczniów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice;

2) Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły;

3) Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów;

4) Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice, na rok szkolny 2016/2017”.

Comments are closed.

Skip to content