„ Zatrzymaj przemoc każdego dnia”

Problematyka agresji i przemocy rówieśniczej stanowi bardzo ważne zadanie w obszarze profilaktyki szkolnej. Dlatego właśnie to zagadnienie zostało uwzględnione w warsztatach edukacyjnych z udziałem zaproszonego gościa, edukatora ds. nieletnich, pana Marka Szczotkowskiego. Adresatami prelekcji byli uczniowie z klas I-III edukacji wczesnoszkolnej. Celem szkolenia była nauka radzenia sobie z gniewem i złością, a także wypracowanie skutecznych sposobów obrony, w tym umów i zasad powstrzymujących agresję rówieśniczą. Omówiono problematykę zachowań krzywdzących w aspekcie agresji szkolnej i rówieśniczej, a także praktycznie przećwiczono umiejętności przydatne do rozwiązywania trudnych sytuacji bez użycia przemocy. Mocną stroną warsztatów była rzetelna wiedza prowadzącego, zasoby multimedialne, a także refleksje uczniów. Mamy nadzieję, że zdobyte wiadomości znajdą zastosowanie w życiu codziennym, a nasza placówka stanie się „ Szkołą bez przemocy”, w której każdy z naszych podopiecznych będzie się czuł dobrze i bezpiecznie.

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content