„Zawód strażak”- relacja z wycieczki do Krakowa

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły gościli  w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Wizyta ta była niecodzienna i pełna wrażeń. Dzięki przychylności funkcjonariuszy uczniowie mogli czynnie uczestniczyć w prowadzonych zajęciach  z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Niewątpliwą   atrakcją było zwiedzanie „Bezpiecznego Domku”. To właśnie w nim oprócz porcji rzetelnej wiedzy strażacy zainicjowali ćwiczenia ewakuacyjne z wykorzystaniem symulatora dymu. Uczniowie utrwalili posiadaną wiedzę i sprawdzili ją w sytuacji zagrożenia. W części garażowej odbyła się prezentacja wozów strażackich ze szczególnym uwzględnieniem podstawowego wyposażenia w sprzęt do działań ratowniczo- gaśniczych. Uczniowie zwiedzili dyspozytornię i miejsca wypoczynku dla funkcjonariuszy. Strażacy omówili także elementy obowiązkowego umundurowania ochronnego  i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia bezpiecznych akcji ratowniczych. Aktywność uczniów oraz ich zainteresowanie tematem potwierdziły zasadność prowadzenia wczesnej edukacji profilaktycznej w obszarze bezpieczeństwa pożarowego.

W imieniu wychowawczyń  klasy I, IIIa, IIIb

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content