„ Zgaś ryzyko”- edukacja i profilaktyka pożarowa w klasach I-III

Ruszyliśmy z kolejną akcją podjętą na rzecz bezpieczeństwa, tym razem przy współpracy funkcjonariuszy z jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywaczce. Prelegenci zapoznali uczniów z podstawowymi akcesoriami strażaka oraz wyposażeniem wozu strażackiego. Omówili także  podstawowe zasady postępowania w przypadku pożaru, ewakuacji, wypadku drogowego, w tym pierwszą pomoc przedmedyczną. Zaprezentowali również działania ratowniczo- gaśnicze z użyciem podręcznego sprzętu. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań związanych z pracą strażaków i prowadzonymi przez nich  akcjami pomocowymi. Niewątpliwą atrakcją był pokaz sygnału alarmowego. Zapraszamy do galerii zdjęć, w której udokumentowaliśmy przebieg wydarzenia.

Pedagog

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content