Zmagania o tytuł mistrza ortografii

W grudniu 2015 roku odbył się szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej. Jego celem było sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych i interpunkcji polskiej a także umiejętności stosowania ich w praktyce. Uczestnicy wypełniali pełen „pułapek” ortograficznych test. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania. W zmaganiach o tytuł mistrza ortografii wzięło udział szesnaścioro uczniów. Czworo z nich będzie reprezentowało naszą szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficznym w marcu tego roku.

 

Wyniki konkursu kształtują się następująco:

  1. Wiktoria Leśniak kl. VI – 68p. (I miejsce)
  2. Anna Oliwa kl. VI – 67p. (II miejsce)
  3. Adrianna Łężniak kl. VI – 64p. (III miejsce)
  4. Laura Szarzyńska kl. IV – 62p. (wyróżnienie)
  5. Maria Kaźmierczak kl. V – 60p.
  6. Arkadiusz Sobesto kl. IV – 60p.

mgr Agata Trzebońska-Szary

Comments are closed.

Skip to content