Znamy zwycięzców Szkolnego Konkursu „ Na tropie zdrowej żywności”

W ramach zadań związanych z realizacją Szkolnego Programu Profilaktyki oraz „ Szkoły Promującej Zdrowie” w ZPO w Krzywaczce zorganizowano i przeprowadzono Szkolny Konkurs Prozdrowotny „ Na tropie zdrowej żywności”.
Organizatorkami konkursu były:
mgr Małgorzata Miś- pedagog szkolny
mgr Renata Trzebońska- nauczyciel biologii
Współpraca: mgr Agnieszka Lipczyńska- Łabędź- pedagog szkolny      Scenografia: mgr Agnieszka Piechota
Celem podjętych działań była promocja zdrowego stylu życia w tym popularyzowanie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania i wzmacnianie postaw prozdrowotnych.
Adresatami konkursu byli uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum.
Konkurs przebiegał dwuetapowo:
I etap – Test Wiedzy, przeprowadzony w poszczególnych klasach w dniach 08-13 maja 2015r., na podstawie podanych zagadnień programowych.
II etap – Szkolny Turniej Edukacyjny „ Jeden z dziesięciu”, przeprowadzony wśród wyłonionych zwycięzców w dniu 10 czerwca 2015r.
Wyniki II etapu konkursu:
Szkolny Turniej Edukacyjny pt. „ Jeden z dziesięciu” składał się z III rund. W każdej z części eliminowano kolejnych zawodników, według przyjętego regulaminu.
Kolejność przyznanych miejsc:
Laureaci Szkoły Podstawowej:
I miejsce Surówka Tomasz, klasa V
II miejsce Leńczowski Jakub , klasa V
III miejsce Kaźmierczak Maria, klasa IV
Laureaci Gimnazjum
I miejsce Ferek Wojciech ,klasa III a G
II miejsce Mieczyński Karol, klasa III a G
III miejsce Rak Agnieszka, klasa III b G
Finalistom serdecznie gratulujemy. Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za aktywność, zaangażowanie i pracę własną na rzecz konkursu.
Zachęcamy ,abyście wykorzystywali zdobytą wiedzę w praktyce i promowali w naszej placówce zdrowe odżywianie.
Dajmy dobry przykład koleżankom i kolegom, a w kwestiach żywieniowych decydujmy mądrze i odpowiedzialnie!
„ Zmotywujmy się na zdrowie!”
Zamieńmy „ śmieciowe jedzenie” na wartościowe i zdrowe produkty!
„ Zdrowe odżywianie to kwestia priorytetów, a nie braku czasu”
I tego się trzymajmy

mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content